مقایسه کن

کالاها با ویژگی پشت باز

هدفون فیلیپس SHP1900

۶۵,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHP2000

۶۵,۰۰۰ تومان

هدست فیلیپس SHM7410U

۱۳۹,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHS3200

۳۹,۰۰۰ تومان

هدفون سونی MDR-E9LP

۲۸,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHS5200

۷۴,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHE4607

۷۹,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHE2000

۳۵,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHS3201

۳۹,۰۰۰ تومان

هدفون جیز v-JAYS

۲۶۰,۰۰۰ تومان

هدفون سنهایزر HD 518

۵۶۹,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHO9561

۲۱۹,۰۰۰ تومان