مقایسه کن

کالاها با ویژگی پشت باز

هدفون فیلیپس SHP1900

۵۳,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHP2000

۶۵,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHS5200

۷۵,۰۰۰ تومان

هدست فیلیپس SHM7410U

۱۳۹,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHS3200

۳۹,۰۰۰ تومان

هدفون سونی MDR-E9LP

۲۸,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHE4607

۷۹,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHE2000

۳۵,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHS8205

۷۹,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHS3201

۳۹,۰۰۰ تومان

هدفون جیز v-JAYS

۲۶۰,۰۰۰ تومان

هدفون سنهایزر HD 518

۵۶۹,۰۰۰ تومان

هدفون فیلیپس SHO9561

۲۱۹,۰۰۰ تومان